Łupki

Skały osadowe powstałe w zbiornikach wodnych w wyniku sedymentacji bardzo drobnych ziaren ilastych, mułowcowych i pylastych. Z uwagi na zmianę warunków w jakich powstawały, posiadają one bardzo dobrą łupliwość, przez co stosowane są w budownictwie do pokrywania różnorodnych powierzchni, nadając im niepowtarzalny wygląd.

TOP